NGÀY TỐT CHUYỂN NHÀ THÁNG 1 NĂM 2020

Ngay tot chuyen nha thang 1 nam 2020

I. Ngày tốt về nhà mới tháng 1 năm 2020

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau:

– Chọn ngày tốt chuyển nhà tháng 1 2020 hợp với tuổi gia chủ: Ngày tam hợp, lục hợp với tuổi bạn theo quy luật tương sinh giữa can với can và chi với chi. Chọn một công ty có cơ cấu tổ chức tốt, hãy để ký ức lưu lại trong ký ức đẹp của bạn.

  • Thập nhị địa chi tam hợp hợp (Tốt): Dần, Ngọ, Tuất; Hợi, Mão, Mùi; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu.T
  • Thập nhị địa chi lục hợp  (Tốt): Tý và Sửu; Dần và Hợi; Mão và Tuất; Thìn và Dậu; Tỵ và Thân; Ngọ và Mùi
  • Can hợp (tốt): Giáp – Kỷ, Ất – Canh, Bính – Tân, Đinh – Nhâm, Mậu – Quý, Kỷ – Giáp, Canh – Ất, Tân – Bính, Nhâm – Đinh, Quý – Mậu.Thiê

– Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo để chọn xem ngày đẹp để chuyển nhà tháng 1 năm 2020

– Ngày tốt về nhà mới trong tháng 1 năm 2020 có trực tốt: Trực Kiến, Khai, Mãn, Bình, Thành. Ngoài ra có thể chọn một số trực trung bình như: Chấp, Thu

– Ngày tốt về nhà mới, phòng trọ tháng 1 năm 2020 có sao tốt: Mãn Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, …

Dưới đây là các ngày tốt có thể tiến hành cúng nhập trạch tháng 1 năm 2020 thuận lợi:

NGÀY TỐT CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH THÁNG 01-2020
Thứ Ngày dương Ngày âm Ngày tốt
Thứ 6 3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp
Thứ 5 9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai
Thứ 4 15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định
Thứ 2 20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Thâu)
Chủ nhật 26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình

II. Xem ngày tốt nhập trạch theo tuổi tháng 1/2020

Cách chọn ngày giờ tốt chuyển nhà tháng 1 năm 2020 sẽ là các ngày không phạm phải đại kỵ, ngày xấu kiêng chuyển nhà về nhà mới và là ngày tốt, hợp với tuổi gia chủ trong tháng. Ngày ngày tốt chuyển nhà, chuyển bàn thờ, nhập trạch lên nhà mới, văn phòng, nhập trạch nhà thuê tháng 1/2020 đạt được nhiều tiêu chí chọn ngày đẹp ở trên thì càng tốt. Trong trường hợp không thể xem ngày tốt chuyển nhà tháng 1 năm 2020 tốt nhất thì cũng nên cố gắng tránh các ngày xấu kiêng kỵ nhập trạch, chuyển nhà.

Sau khi chọn được ngày cúng nhập trạch văn phòng mới tháng 1/2020 thì cũng nên lưu ý xem giờ tốt xấu nhập trạch trong ngày đó để tránh các giờ xấu và tiến hành việc cúng nhập trạch được giờ tốt để công việc, cuộc sống vạn sự bình an, thuận lợi, phát triển.

Tham khảo thêm hướng dẫn cách sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở giúp không gian gọn gàng, sạch đẹp.

Lịch vạn niên tháng 1-2020 xem ngày tốt xấu chuyển nhà, nhập trạch

Lịch vạn niên tháng 1-2020 xem ngày tốt xấu chuyển nhà, nhập trạch

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Tý

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 của những người tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI TÝ
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Rất tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Sửu

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho người tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI SỬU
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Dần

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho người có tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI DẦN
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Rất tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Mão

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho những người tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI MÃO
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Rất tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Thìn

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 của người tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI THÌN
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Tỵ

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI TỴ
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Ngọ

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho những người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI NGỌ
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Rất tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Mùi

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 dành cho người tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI MÙI
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Thân

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho người tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI THÂN
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Dậu

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 cho người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI DẬU
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Rất tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Tuất

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 tốt cho con giáp tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI TUẤT
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
3/1/2020  9/12  –  Ất Tỵ Hoàng đạo, trực Chấp  (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
9/1/2020  15/12  –  Tân Hợi Hoàng đạo, trực Khai (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
15/1/2020  21/12  –  Đinh Tỵ Hoàng đạo, trực Định (Tốt) 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thu  (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 01 năm 2020 tuổi Hợi

Ngày tốt Chuyển Nhà tháng 1 năm 2020 theo tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.

NGÀY ĐẸP CHUYỂN NHÀ – NHẬP TRẠCH NHÀ MỚI THÁNG 01-2020 TUỔI HỢI
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
20/1/2020  26/12  –  Nhâm Tuất Hoàng đạo, trực Thâu (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 21h-23h
26/1/2020  2/1  –  Mậu Thìn Hoàng đạo, trực Bình (Tốt) 7h-9h, 9h-11h, 15h- 17h, 17h-19h

Chúc các bạn có thể lựa chọn được ngày đẹp chuyển nhà, làm lễ nhập trạch chu đáo phúc đạt, tài minh.

Theo dõi trang https://taxitainamdinh.com/ để lựa chọn ngày đẹp mỗi tháng, giúp mọi việc diễn ra thuận lợi, may mắn, thành công hơn và cập nhật nhiều chia sẻ, hộ trợ giao dịch trong lĩnh vực bất động sản hữu ích.

Cần tư vấn về Dịch vụ Chuyển nhà Nam Định xin quý khách liên hệ :

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Giang Khôi

Trụ Sở  : 4/660 Văn Cao, Thành Phố Nam Định
MST: 0601113720
Điện thoại: 0228 3 816 816                      Hotline: 0948.268.286

Fanpage: Taxi Tải Giang Khôi Nam Định

Email: giangkhoitransport@gmail.com      Website: https://www.taxitainamdinh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02283.816.816
Tắt Khung Chat [X]